Dla przedsiębiorców

Poszukujesz specjalistów w danej dziedzinie, lub zauważyłeś chroniczny brak kluczowych umiejętności u absolwentów szkół? Jesteś zainteresowany współpracą z uczelniami regionu? Zobacz, kogo kształcą i jakie badania oferują uczelnie Regionu Siedleckiego.

Dla edukacji

Interesuje Cię, jakich absolwentów potrzebują pracodawcy regionu? Możesz zaoferować przedsiębiorcom realizację prac badawczych czy ekspertyz? Jesteś studentem i chcesz znaleźć interesują pracę? Zobacz, jakich pracowników i szkoleń potrzebują regionalni przedsiębiorcy.

Partnerski projekt

22 listopada 2011r.
W dniu 31 marca 2011 roku zakończyła się realizacja projektu partnerskiego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt. ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”.

Siedlce wśród najlepszych powiatów i gmin dla inwestorów

18 kwietnia 2011r.
W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej przygotowanym w 2010 roku przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych Siedlce zajęły miejsce w pierwszej trzydziestce samorządów na blisko 2500 wszystkich gmin w Polsce.

Witamy na platformie LSE

3 marca 2011r.
Zapraszamy serdecznie do współpracy mieszkańców, przedsiębiorców, szkoły oraz przedstawicieli wszystkich instytucji związanych z Regionem Siedleckim.