zobacz kurs e-learning

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Zakłady Doskonalenia Zawodowego i inne firmy szkoleniowe

Dane o instytucji szkoleniowej
Nazwa Instytucji szkoleniowej:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Gmina:
Ulica:
Nr:
Pkt. 1 Proszę podać aktualną łączną liczbę słuchaczy w Państwa jednostce szkoleniowej:

Pkt. 2 Proszę wskazać źródło pochodzenia słuchaczy na Państwa kursach.
Proszę wybrać właściwy symbol odpowiedzi:

skierowani przez urzędy pracy

słuchacze zgłosili się z własnej inicjatywy

Skierowani przez zakłady pracy

Inne (jakie?)

Pkt. 3 Proszę wymienić tematykę szkoleń zrealizowanych w minionym roku oraz podać liczbę słuchaczy.
Proszę każdy z tematów szkoleń wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Temat szkolenia Liczba słuchaczy
1
2
3
4
5
Pkt. 4 Proszę wymienić tematykę szkoleń przeprowadzonych w tym roku oraz podać liczbę słuchaczy.
Proszę każdy z tematów szkoleń wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Temat szkolenia Liczba słuchaczy
1
2
3
4
5
Pkt. 5 Proszę wymienić tematykę szkoleń planowanych do uruchomienia w następnym roku.
Proszę każdy z tematów szkoleń wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Temat szkolenia
1
2
3
4
5