zobacz kurs e-learning

Wydział oświaty

Pkt. 1 Proszę podać liczbę szkół w Państwa regionie według kategorii:
  Liczba szkół
Liceum ogólnokształcące:
Liceum profilowane:
Technikum:
Zasadnicza szkoła zawodowa:
Pkt. 2 Czy odczuwacie Państwo braki kadrowe w szkołach Państwa regionu?
Proszę wybrać właściwą odpowiedź
Pkt. 3 Proszę określić w liczbie etatów wielkość braków kadrowych w szkołach w tym roku szkolnym.
W przypadku gdy braki nie występują proszę wpisać 0.

Liczba brakujących etatów
Pkt. 4 Proszę określić, w liczbie etatów, wielkość braków kadrowych w tym roku szkolnym według typu szkół.
  Liczba wolnych etatów
Liceum ogólnokształcące:
Liceum profilowane:
Technikum:
Zasadnicza szkoła zawodowa:
To pytanie wymaga uzupełniania wszystkich pól. Jeśli ankietowany nie zgłasza braków, powinien uzupełnić pole wartością 0.
Pkt. 5 Proszę wymienić specjalności, których dotyczą braki kadrowe w tym roku szkolnym oraz podać liczbę wolnych etatów.
Proszę każą z brakujących specjalności wpisać w oddzielnym wierszu.
Nie dotyczy – nie ma braków kadrowych 0
Lp. Specjalności Liczba wolnych etatów
1
2
3
4
5