zobacz kurs e-learning

Szkoły wyższe

Dane szkoly wyższej
Nazwa szkoły:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Gmina:
Ulica:
Nr:
Dane podstawowe o Jednostce

D1. Proszę podać aktualną liczbę wydziałów

D2. Proszę podać aktualną liczbę kierunków na studiach pierwszego stopnia

D3. Proszę podać aktualną liczbę kierunków na studiach drugiego stopnia

D4. Proszę podać aktualną liczbę kierunków na studiach jednolitych

D5. Proszę podać aktualną łączną liczbę studentów studiów licencjackich
i/lub magisterskich

D6. Proszę podać liczbę absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli w minionym roku akademickim

D7. Proszę podać liczbę absolwentów studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli w minionym roku akademickim

D8. Proszę podać liczbę absolwentów studiów jednolitych, którzy ukończyli w minionym roku akademickim

D9. Proszę podać łączną liczbę wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne w tym roku akademickim

D10. Proszę podać łączną liczbę studiów podyplomowych uruchomionych w tym roku akademickim

D11. Proszę podać aktualną łączną liczbę studentów studiów podyplomowych

Pkt. 1 Proszę wymienić kierunki studiów dostępne w Państwa Uczelni w tym roku akademickim uwzględniając poziom studiów oraz podać aktualną liczbę osób studiujących na tych kierunkach.
Lp. Kierunki na studiach na poziomie licencjackim Liczba studentów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lp. Kierunki na studiach na poziomie magisterskim Liczba studentów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 2 2. Proszę podać liczbę absolwentów poszczególnych kierunków studiów w Państwa Uczelni w minionym roku akademickim uwzględniając poziom studiów.
Proszę każdy z kierunków wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Kierunki na studiach na poziomie licencjackim Liczba absolwentów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lp. Kierunki na studiach na poziomie magisterskim Liczba absolwentów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pkt. 3 Czy w tym roku akademickim zlikwidowano w Państwa Uczelni kierunki studiów na studiach pierwszego stopnia?
Pkt. 4 Proszę wymienić zlikwidowane kierunki studiów na studiach pierwszego stopnia w Państwa Uczelni w tym roku akademickim i podać tego przyczyny.
Lp. Zlikwidowane kierunki studiów na poziomie licencjackim Przyczyna/przyczyny likwidacji
1
2
3
4
5
Pkt. 5 Czy w tym roku akademickim zlikwidowano w Państwa Uczelni jakieś kierunki studiów na studiach magisterskich?
Pkt. 6 Proszę wymienić zlikwidowane kierunki studiów na studiach magisterskich w Państwa Uczelni w tym roku akademickim i podać tego przyczyny.
Lp. Zlikwidowane kierunki studiów na poziomie magisterskim Przyczyna/przyczyny likwidacji
1
2
3
4
5
Pkt. 7 Czy w tym roku akademickim uruchomiono w Państwa Uczelni nowe kierunki studiów na studiach pierwszego stopnia?
Pkt. 8 Proszę wymienić uruchomione nowe kierunki studiów na studiach pierwszego stopnia w Państwa Uczelni w tym roku akademickim i podać tego przyczyny.
Proszę każdy z uruchomionych kierunków wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Uruchomione kierunki studiów na poziomie licencjackim Przyczyna/przyczyny uruchomienia
1
2
3
4
5
Pkt. 9 Czy w tym roku akademickim uruchomiono w Państwa Uczelni nowe kierunki studiów na studiach magisterskich?
Pkt. 10 Proszę wymienić uruchomione nowe kierunki studiów na studiach magisterskich w Państwa Uczelni w tym roku akademickim i podać tego przyczyny.
Proszę każdy z uruchomionych kierunków wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Uruchomione kierunki studiów na poziomie magisterskim Przyczyna/przyczyny uruchomienia
1
2
3
4
5
Pkt. 11 Proszę wymienić kierunki kształcenia w Państwa Uczelni na studiach podyplomowych w tym roku akademickim.
Proszę każdy z kierunków wpisać w oddzielnym wierszu.
Lp. Kierunki kształcenia na studiach podyplomowych
1
2
3
4
5
Pkt. 12 Czy w tym roku akademickim Państwa Uczelnia współpracuje z jednostkami gospodarczymi i/lub instytucjami poprze:

Ekspertyzy

Prace projektowe

Praktyki studenckie

Prace dyplomowe zamawiane

Inne (jakie?)