zobacz kurs e-learning

Siedlce wśród najlepszych powiatów i gmin dla inwestorów

18 kwietnia 2011r.

W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej przygotowanym w 2010 roku przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych Siedlce zajęły miejsce w pierwszej trzydziestce samorządów na blisko 2500 wszystkich gmin w Polsce. Wielki sukces zanotowały Siedlce w ogólnopolskim rankingu powiatów, gdyż w tym rankingu Siedlce otrzymały najwyższą klasę atrakcyjności, czyli klasę A, co dało miastu miejsce w złotej pięćdziesiątce powiatów.
Co warto podkreślić, walory lokalizacyjne, czyli infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, zasoby pracy, rynek zbytu oraz czynnik administracyjny, tworzą znakomite warunki inwestowania w wielu rodzajach biznesu. Potwierdza to przyznanie Siedlcom najwyższej kategorii w rankingach dla inwestycji w przemysł, handel, usługi dla biznesu, pośrednictwo finansowe i edukację komercyjną. Więcej na ten temat na stronie
http://www.sgh.waw.pl/instytuty/ip/badania/Atrakcyjnosc_inwestycyjna_2010_synteza.pdf/Wypełnij ankietę i pomóż nam poprawić współpracę szkół z pracodawcami!

wypełnij ankietę