zobacz kurs e-learning

Witamy na platformie LSE

3 marca 2011r.

Niniejsza strona  jest efektem realizacji projektu, sfinansowanego  ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem naszego projektu jest integracja kluczowych dla rozwoju Regionu Siedleckiego środowisk: pracodawców, edukacji, samorządów i instytucji rynku pracy.

Dlaczego warto skorzystać z tej strony?

Głównym celem naszego projektu jest integracja kluczowych dla rozwoju Regionu Siedleckiego środowisk: pracodawcówedukacjisamorządów i instytucji rynku pracy.

Pracodawcom chcemy:

§  pokazać efekty kształcenia w regionie,
§ 
umożliwić zgłoszenie potrzeb szkoleniowych i badawczych, oferty praktyk oraz zatrudnienia,
§ 
ułatwić współpracę ze szkołami średnimi i wyższymi, np. w obszarze kształcenia dualnego (przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu),
§ 
wspomóc w pozyskaniu dofinansowania nowoutworzonych miejsc pracy.

Instytucje edukacyjne: szkoły ponadgimnazjalne, wyższe czy firmy szkoleniowe, dzięki naszemu systemowi:

§  lepiej poznają potrzeby edukacyjne. Otrzymają od nich rekomendacje nowych kierunków kształcenia/specjalizacji,
§ 
ułatwią studentom dostęp do atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz pomogą znaleźć pracę,
§ 
poznają zapotrzebowanie przedsiębiorców na badania i ekspertyzy.

Regionalni decydenci i instytucje rynku pracy:

§  będą monitorować stopień dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
§ 
zobaczą dynamikę przyrostu kapitału intelektualnego w powiecie i, w efekcie, konsekwencje swoich decyzji strategicznych w obszarze edukacji,
§ 
otrzymają informacje przydatne do kształtowania polityki edukacyjnej, w szczególności aktualne zapotrzebowanie na pracowników o określonych kompetencjach w relacji do ich podaży ze strony rynku edukacyjnego.

 Jednakże najważniejsze korzyści odniosą studenci oraz osoby poszukujące pracy:

§  otrzymają informacje kogo aktualnie poszukują pracodawcy,
§ 
dowiedzą się jakie kierunki studiów będą się cieszyć powodzeniem,
§ 
otrzymają szansę  prowadzenia interesujących i praktycznych badań w ramach prac dyplomowych,
§  będą mieć dostęp do e-learningu oraz forum z interesującymi informacjami.


Wypełnij ankietę i pomóż nam poprawić współpracę szkół z pracodawcami!

wypełnij ankietę