zobacz kurs e-learning

O projekcie

Głównym celem naszego projektu jest integracja kluczowych dla rozwoju Regionu Siedleckiego środowisk: pracodawców, edukacji, samorządów i instytucji rynku pracy.

Pracodawcom chcemy:

  • pokazać efekty kształcenia w regionie,
  • umożliwić zgłoszenie potrzeb szkoleniowych i badawczych, oferty praktyk oraz zatrudnienia
  • ułatwić współpracę ze szkołami średnimi i wyższymi, np. w obszarze kształcenia dualnego (przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu)
  • wspomóc w pozyskaniu dofinansowania nowoutworzonych miejsc pracy.

Instytucje edukacyjne: szkoły ponadgimnazjalne, wyższe czy firmy szkoleniowe, dzięki naszemu systemowi:

  • lepiej poznają potrzeby edukacyjne. Otrzymają od nich rekomendacje nowych kierunków kształcenia/specjalizacji
  • ułatwią studentom dostęp do atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz pomogą znaleźć pracę
  • poznają zapotrzebowanie przedsiębiorców na badania i ekspertyzy.

Regionalni decydenci i instytucje rynku pracy:

  • będą mogły monitorować stopień dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
  • zobaczą dynamikę przyrostu kapitału intelektualnego w powiecie i, w efekcie, konsekwencje swoich decyzji strategicznych w obszarze edukacji
  • otrzymają informacje przydatne do kształtowania polityki edukacyjnej, w szczególności aktualne zapotrzebowanie na pracowników o określonych kompetencjach w relacji do ich podaży ze strony rynku edukacyjnego.

Zobacz więcej

Wypełnij ankietę i pomóż nam poprawić współpracę szkół z pracodawcami!

wypełnij ankietę