zobacz kurs e-learning

Powrót do poprzedniej strony


Wersja do druku


Szkoły ponadgimnazjalne i pomaturalne

Lp.dane-szkoly[nazwa]dane-szkoly[kod]dane-szkoly[miejscowosc]dane-szkoly[gmina]dane-szkoly[ulica]dane-szkoly[numer]pkt-1pkt-2pkt-3pkt-4pkt-5pkt-6pkt-7[1][specjalnosc]pkt-7[1][liczba]pkt-7[2][specjalnosc]pkt-7[2][liczba]pkt-7[3][specjalnosc]pkt-7[3][liczba]pkt-7[4][specjalnosc]pkt-7[4][liczba]pkt-7[5][specjalnosc]pkt-7[5][liczba]pkt-8[1][kerunek]pkt-8[1][liczba]pkt-8[2][kerunek]pkt-8[2][liczba]pkt-8[3][kerunek]pkt-8[3][liczba]pkt-8[4][kerunek]pkt-8[4][liczba]pkt-8[5][kerunek]pkt-8[5][liczba]pkt-9pkt-10[1][kerunek]pkt-10[1][przyczyna]pkt-10[2][kerunek]pkt-10[2][przyczyna]pkt-10[3][kerunek]pkt-10[3][przyczyna]pkt-10[4][kerunek]pkt-10[4][przyczyna]pkt-10[5][kerunek]pkt-10[5][przyczyna]pkt-11pkt-12[1][kerunek]pkt-12[1][przyczyna]pkt-12[2][kerunek]pkt-12[2][przyczyna]pkt-12[3][kerunek]pkt-12[3][przyczyna]pkt-12[4][kerunek]pkt-12[4][przyczyna]pkt-12[5][kerunek]pkt-12[5][przyczyna]pkt-13dpkt-13[warsztaty szkolne]pkt-13[praktyki zawodowe]pkt-13[inne][jakie]pkt-14[angielski]pkt-14[niemiecki]pkt-14[rosyjski]pkt-14[inne][jakie]pkt-15pkt-16pkt-17[udostępniane_zajecia][liczba]pkt-17[wybor]pkt-17[udostępniane_zawsze][liczba]pkt-18[dostep]pkt-18[liczba]pkt-19pkt-20pkt-21st4data dodania
1Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 08-110 Siedlce Siedlce Konarskiego 11Zasadnicza szkoła zawodowa4615tak11przedmioty mechaniczne1--------mechanik-monter maszyn i urządzeń8operator obrabiarek skanujących11monter-elektronik13elektryk20--nie----------nie----------tak11-111-0060nie ma 7jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 602343052 2010-10-08
2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr5 08-110 Siedlce Siedlce Brzeska 95 Zasadnicza szkoła zawodowa 37 22tak 1 1 technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1 murarz 9 monter instalacji i urządzeń sanitarnych 10 posadzkarz 21 stolarz 7 stolarz tapicerz 7nie tak technolog robót wykończeniowych w budownictwie zapotrzebowanie rynku pracy na fachowców w tym zawodzie tak11 -111 - 0 028 nie ma 8 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 3 323 0 118 2010-10-08
3 II Liceum Ogólnokształcące 08-110 Siedlce Siedlce Prusa 12Liceum ogólnokształcące 70 73nie matematyczno-fizyczny 33 matematyczno-informacyjny 31 biologiczno-chemiczny 35 humanistyczny 70 geograficzny 36nie tak Dyplomacja europejska zainteresowania gimnazjalistów Oddział Dwujęzyczny zainteresowania gimnazjalistów tak11 111 137 8630 udostępniane_zajecia 10 jest we wszystkich salach dostępnych dla uczniów 40 768 140 241 2010-10-08
4 III Liceum Ogólnokształcące 08-110 Siedlce Siedlce Konarskiego 11 Liceum ogólnokształcące 57 21tak 0 0 matematyczno-informacyjny 26 przyrodniczy 30 prawny 31 dziennikarki 58 nie nie tak11 111 137 860 nie ma 7 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 60 309 100 144 2010-10-08
5 Liceum Profilowane 08-110 Siedlce Siedlce Konarskiego 11 Liceum profilowane 16 2 nie zarządzanie informacją 24 mechatroniczny20 tak mechatroniczny brak zainteresowania nie tak1- 111 35 160 nie ma 7 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 60 30 100 44 2010-10-08
6 I Liceum Ogólnokształcace 08-110 Siedlce Siedlce Floriańska 10 Liceum ogólnokształcące 78 73 nie Liceum Ogólnokształcące 278 nie nie nie-- 111łaciński 153 13750 nie ma 8 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 86 786 132 278 2010-10-08
7 Technikum nr 3 08-110 Siedlce Siedlce Ks. Jerzego Popiełuszki 8 Technikum 97 16 nie technik hotelarstwa 25 technik żywienia i gospodarstwa domowego 48 technik mechanik 44 nie tak technik kucharz zwiększone zainteresowanie młodzieży tymi kierunkami technik pojazdów samochodowych zwiększone zainteresowanie młodzieży tymi kierunkami nie-- 111 114 247 nie ma 8 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 47 49673 117 2010-10-08
8 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 08-110 Siedlce Siedlce Ks. Jerzego Popiełuszki 8 Zasadnicza szkoła zawodowa 78 20 nie kucharz małej gastronomii 22cukiernik 27 mechanik pojazdów samochodowych 31 nie nie nie-- 111 112 117 nie ma 8 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 47 282 54 80 2010-10-08
9 III Liceum Profilowane 08-110 Siedlce Siedlce Ks. Jerzego Popiełuszki 8 Liceum profilowane 85 27 nie kształtowanie środowiska 19usługowo-gospodarczy 26 nie tak Socjalny zainteresowanie młodzieży tym profilem nie-- 111 40 147 nie ma 8 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 47 134 60 45 2010-10-08
10 VIII Liceum Ogólnokształcące 08-110 Siedlce Siedlce Ks. Jerzego Popiełuszki 8 Liceum ogólnokształcące 81 23 nie informatyka-angielski 24 geografia-angielski 24 nie tak biologia-angielski zwiększajace się zainteresowanie nauczaniem biologii nie-- 111 40 247 nie ma 8 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 47 120 75 48 2010-10-08
11 Technikum Nr 2 08-110 Siedlce Siedlce Oskara Langego 8 Technikum 50 34 nie technik ekonomista 38 technik handlowiec 21 nie nie nie-- 111 56 156 nie ma 3 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 56 384 70 59 2010-10-08
12 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr2 08-110 Siedlce Siedlce Oskara Langego 8 Zasadnicza szkoła zawodowa 22 4 nie sprzedawca 20 nie nie tak-- zajęcia praktyczne111 20 056 nie ma 3 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 56 56 3 20 2010-10-08
13 VI Liceum Ogólnokształcące 08-110 Siedlce Siedlce Oskara Langego 8 Liceum ogólnokształcące37 15 nie humanistyczny 33 rozszerzenie biologia, język angielski 30 nie nie nie-- 111łaciński57 456 nie ma 3 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 56 180 70 63 2010-10-08
14 II Liceum Profilowane 08-110 Siedlce Siedlce Oskara Langego 8 Liceum profilowane 24 4 nie ekonomiczno-administracyjny 26 usługowo-gospodarczy 26 tak usługowo-gospodarczymniejsza liczba klas pierwszych w całym zespole nie nie-- 111 44 056 nie ma 3 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 56 43 70 52 2010-10-08
15 Technikum Nr5 08-110 Siedlce Siedlce Góreckiego 5 Technikum 40 15 nie technik budownictwa 14 technik urzadzeń sanitarnych 0 nie tak technik urządzeń sanitarnych istnieje potrzeba na rynku pracy na absolwentów uczacych się tego zawodu tak-- wycieczki do zakładów budowlanych111 8 028 nie ma 8 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 3 143 40 14 2010-10-08
16 X Liceum Ogólnokształcące 08-110 Siedlce Siedlce Brzeska 95 Liceum ogólnokształcące 25 10 nie informatyka-angielski 25 tak X Liceum Ogólnokształcące zlikwidowano z uwagi na to że Zespół w którym funkcjonuje XLO jest w 95% szkołą zawodowa i powinien zajmować się kształceniem zawodowym nie nie-- 111 15 028 nie ma 8 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 3 0 0 25 2010-10-08
17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 08-110 Siedlce Siedlce Bema 4 Zasadnicza szkoła zawodowa 40 16 nie ogrodnik 12 kucharz małej gastronomii 18 mechanik monter maszyn i urządzeń 23 nie nie tak-- pracownia szkolna111 0 016 nie ma 7 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 16 145 50 53 2010-10-08
18 V Liceum Profilowane 08-110 Siedlce Siedlce Brzeska 95 Liceum profilowane 22 6 nie zarządzanie informacją 26 nie nie nie-- 1-1 18 028 nie ma 8 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 3 83 73 26 2010-10-08
19 Technikum Nr 4 08-102 Siedlce Siedlce Bema 4 Technikum 52 20 nie technik architektury krajobrazu 29 nie nie nie-- --- 29 016 nie ma 7 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 16 196 70 29 2010-10-08
20 IV Liceum Profilowane 08-110 Siedlce Siedlce Bema 4 Liceum profilowane 34 10 nie usługowo-gospodarczy 23 ekonomiczno-administracyjny 30 nie nie nie-- --- 51 216 nie ma 7 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 16 111 70 53 2010-10-08
21 IX Liceum Ogólnokształcące 08-110 Siedlce Siedlce Bema 4 Liceum ogólnokształcące 38 14 nie ekonomiczno-administracyjny 56 nie nie nie-- --- 80 516 7 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów 16 180 85 56 2010-10-08
22VI LO im. Jana Pawła II w Legnica59-220LegnicaLegnicaRadosna14Liceum ogólnokształcące42100tak2025społeczne2pedagogiczne10medyczne3opieka społeczna1dziennikarstwo i informacja4biologiczne20humanistyczne120 takochrona i bezpieczeństwobrak środków takartystyczneilość zgłoszeń na dany profil nie 111francuski, włoski20060udostępniane_zajecia11 jest w kilku salach dostępnych dla uczniów330060250 2010-11-04
2311Zasadnicza Szkola Zawodowa nr 3 z Oddzialami In tegracyjnymi 08-110SiedlceSiedlceKs. Jerzego Popiełuszki8Zasadnicza szkoła zawodowa6522nie usługi dla ludności49usługi dla ludności17usługi dla ludności19 nie nie takzajęcia w pracowniach specjalistycznych11 udostępniane_zajecia191jest we wszystkich salach dostępnych dla uczniów202734485 2011-12-09
24Technikum nr 108-110SiedlceM. SiedlceKonarskiego11Technikum8160tak33inżynieryjno-techniczne3 inżynieryjno-techniczne111informatyczne28 nie nie tak1 111 13513 udostępniane_zawsze6jest we wszystkich salach dostępnych dla uczniów8360157139 2011-12-12