zobacz kurs e-learning

Powrót do poprzedniej strony


Wersja do druku


Lista stanowisk pracy, których poszukują studenci w regionie

Lp.opis poszukiwanego stanowiska pracyliczba studentów poszukujących pracydata dodania
1technik żywienia, dystrybucja produktów spożywczych102010-09-13
2bankowiec, analityk finansowy502010-09-13
3Absolwentowi studiów zawodowych kierunku Architektura i Urbanistyka zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta. Poszukują pracy w pracowniach architektonicznych.1002010-09-13
4Absolwent specjalności bezpieczeństwo publiczne będzie przygotowany do pracy w służbach rządowych oraz samorządowych powołanych do ochrony ładu prawnego oraz spokoju i porządku publicznego (Policja Państwowa, Policja Municypalna, Służba Więzienna, Straż Gminna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, obrona cywilna, centra zarządzania kryzysowego); jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez pracowników cywilnych); instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol) oraz innych niż w/w organizacjach, placówkach czy zakładach pracy, których profil działania jest zbliżony do zakresu specjalności studiów502010-09-13
5Studenci kierunku Fizjoterapia poszukują pracy publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych prowadzących przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo rehabilitacyjne, w warsztatach terapii zajęciowej, w gabinetach odnowy biologicznej i placówkach sportowych, a także w innych instytucjach prowadzących działalność rehabilitacyjną (np. uzdrowiska).402010-09-13
6Kierunek: grafika użytkowa. Absolwent po uzyskaniu dyplomu licencjackiego jest przygotowany do samodzielnej lub zespołowej pracy projektowej, a po ukończeniu studiów II stopnia i otrzymaniu dyplomu magistra sztuki również do pracy badawczej i naukowej.102010-09-13
7Kierunek: Architektura. Specjalizacja Projektowanie wystaw i targów. Absolwent po uzyskaniu dyplomu licencjackiego/ magisterskiego jest uprawniony do projektowania wnętrz oraz wystaw i targów. 202010-09-13