zobacz kurs e-learning

Powrót do poprzedniej strony


Wersja do druku


Zrealizowane projekty badawcze na potrzeby przedsiębiorców

Lp.temat zrealizowanego projektu badawczegoopis zrealizowanego projektu badawczegostrona internetowa zrealizowanego projektu badawczegodata dodania
1analiza wartości odżywczych w produktach pochodzenia zwierzęcegoanaliza i wyłonienie najlepszej jakości produktów mięsnych pochodzenia zwierzęcegowww.dobresmakimiesa.pl2010-09-13
2Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych Celem Projektu jest uzyskanie kompleksowej diagnozy sytuacji na rynku w pracy w województwie lubelskim w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich płci, jak również wypracowanie praktycznych rozwiązań w tym obszarze oraz upowszechnienie znajomości diagnozy do końca kwietnia 2011 r.http://www.projektybadawcze.wspa.pl/niepelnosprawni2010-09-13
Lp.temat oferowanego projektu badawczegoopis oferowanego projektu badawczegostrona internetowa oferowanego projektu badawczegodata dodania
1badania w zakresie produktów spożywczychwyłonienie właściwości odżywczychwww.dobrezywienie.org2010-09-13
2Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskimCelem ogólnym Projektu jest kompleksowe zdiagnozowanie zjawiska bezdomności w województwie lubelskim i wypracowanie nowych metod pracy z bezdomnymi http://www.projektybadawcze.wspa.pl/aspekty_bezdomnosci2010-09-13