zobacz kurs e-learning

Zespół

Skład zespołu badawczego:

Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierownik projektu, mail: hgodle@sgh.waw.pl

Prof. Dr hab. Irena Lichniak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Dr hab. Małgorzata Rószkiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Dr hab. Halina Kałuża - Akademia Podlaska w Siedlcach

Dr Andrzej Wodecki - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Ambasadorowie projektu:

Łukasz Olko

Bartłomiej Ciok

Damian Krzak

Wypełnij ankietę i pomóż nam poprawić współpracę szkół z pracodawcami!

wypełnij ankietę