zobacz kurs e-learning

A1 - firmy szkolenioweliczba
Liczba instystucji, które wypełniły ankietę9
Aktualna liczba słuchaczy14313
Żródło pochodzenia słuchaczy: skierowani przez urzędy pracy 9
Żródło pochodzenia słuchaczy: własna inicjatywa 9
Żródło pochodzenia słuchaczy: skierowani przez zakłady pracy 8
Tematyka szkoleń - poprzedni rokliczba uczestników
Szkolenie w zakresie nauki języka angielskiego170
kursy języka angielskiego50
kurs na licencję I-go stopnia pracownika ochrony fizycznej39
kurs dla przewodników terenowych woj. mazowieckiego:29
Web gvest (szkolenie dla nauczycieli)20
Rachunkowość 100
Praca z uczniem: 121
kursy języka angielskiego 50
Kurs prawa jazdy kat. A1 5
Szkolenie w zakresie języka hiszpańskiego70
kurs języka angielskiego dla młodzieży30
kurs na licencję II-stopnia pracownika ochrony fizycznej44
kurs dla pilotów wycieczek turystycznych29
Stationenternen(szkolenie dla nauczycieli)12
Kadry i płace 14
Prawa dziecka i ucznia w szkole 95
kurs języka angielskiego dla młodzieży 70
Kurs prawa jazdy kat. A 15
kurs języka angielskiego dla dorosłych30
Szkolenie w zakresie języka włoskiego i francuskiego40
kurs "Bezpieczeństwo imprez masowych"76
-176
sprawności maturalne a pr. znaj. jęz.60
ZUS 86
Metoda projektu w edukacji elementarnej 170
dla młodzieży: 70 kurs języka angielskiego dla dorosłych 30
15 Kurs prawa jazdy kat. B 1132
kurs języka niemieckiego dla młodzieży10
Przygotowanie do matury z gegrafii30
Podatki 115
Rozwój osobowy, a wybrane problemy resocjalizacji 90
kurs języka niemieckiego dla młodzieży 10
Kurs prawa jazdy kat. C 169
kurs języka hiszpańskiego dla młodzieży10
Przygotowanie do matury z biologii15
--
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych 113
kurs języka niemieckiego dla młodzieży: 10
Kurs prawa jazdy kat. C/E 144
Tematyka szkoleń - bieżący rokliczba uczestników
kurs języka angielskiego dla dzieci50
Szkolenie w zakresie nauki języka angielskiego, oraz przygotowanie do matury228
kurs na licencję I-go stopnia pracownika ochrony fizycznej53
kurs dla przewodników terenowych woj. mazowieckiego 30
"I Komunikacje w jęz. niemieckim"1
Rachunkowość 42
Nowa podstawa programowa-wychowanie przedszkolne 116
kurs języka niemieckiego dla młodzieży 20
Kurs prawa jazdy kat. A1 0
kurs języka angielskiego dla młodzieży50
Szkolenie w zakresie nauki języka hiszpańskiego25
Kurs na licencję II-go stopnia pracownika ochrony fizycznej42
kurs dla pilotów wycieczek turystycznych27
"Język niemiecki - język biznesu"10
Podatki 36
Nowa podstawa programowa-edukacja wczesnoszkolna 258
kurs języka hiszpańskiego dla dorosłych 20
Kurs prawa jazdy kat. A 5
kurs języka angielskiego dla dorosłych30
Szkolenie w zakresie nauki języka włoskiego i francuskiego28
Kurs "Bezpieczeństwo imprez masowych"64
-344
Szkolenie okresowe w zakresie BHP 507
Kurs prawa jazdy kat. B 132
kurs języka niemieckiego dla młodzieży20
Przygotowanie do matury z matematyki, geografii, biologii, historii,jęz. polskiego, fizyki128
Wdrożenie podstawy programowej programu napraw 4654
Kurs prawa jazdy kat. C 42
kurs języka hiszpańskiego dla dorosłych20
Przygotowanie do matury z chemii32
Diagnoza gotowości dziecka do podjecia nauki w szkole 112
jazdy kat. C: 42 Kurs prawa jazdy kat. C/E 8
Planowane szkolenia - przyszły rok
kurs języka angielskiego dla dzieci
Kurs na licencję I-go stopnia pracownika ochrony fizycznej
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z bloku matematyczno-przyrodniczego
kurs dla przewodników terenowych województwa mazowieckiego
Język niemiecki - język dla lekarzy
Rachunkowość
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
kurs języka angielskiego dla dzieci
Kurs praw jazdy kat. A1
kurs języka angielskiego dla młodzieży
Kurs "Bezpieczeństwo imprez masowych"
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z bloku humanistycznego
kurs dla pilotów wycieczek krajowych i międzynarodowych
Znajomość języka niemieckiego szansą na ciekawy zawód
ZUS
Dyrektor szkoły wobec zmian w systemie edukacji
kurs języka angielskiego dla młodzieży
Kurs prawa jazdy kat. A
kurs języka angielskiego dla dorosłych
Kurs na licencję II-go stopnia pracownika ochrony fizycznej
Szkolenia w zakresie języka biznesowego i technicznego
-
Podatki
Umiejętność efektywnej nauki języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej
kurs języka angielskiego dla dorosłych
Kurs prawa jazdy kat. B
kurs języka niemieckiego dla młodzieży
Kadry i płace
Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej-konstruowanie programu edukacyjnego
kurs języka niemieckiego dla młodzieży
Kurs prawa jazdy kat. C
kurs języka hiszpańskiego dla młodzieży
Szkolenie okresowe w zakresie BHP
kurs języka hiszpańskiego dla młodzieży
Kurs prawa jazdy kat. D