zobacz kurs e-learning

Rodzaj szkołyliczba szkół danego typu
liceum ogólnokształcące45
liceum profilowane40
technikum31
szkoła podstawowa2
liczba
braki kadrowe73
Braki dla określonych typów szkółliczba brakujących etatów
liceum ogólnokształcące31
liceum profilowane15
technikum10
szkoła podstawowa7
Braki kadrowe w specjalnościachliczba
humanistyczne63
pedagogiczne44
-69
inżynieryjno-techniczne6