zobacz kurs e-learning

Specjalnośćliczba braków kadrowych
Zawódliczba braków kadrowych
Zlikwidowane stanowiskaliczba
pracownicy budowlani20
Nowozatrudnieni: stanowiskoliczba
Nowo utworzone stanowiskoliczba nowozatrudnionych
poszukiwanie: nowe stanowiska z nowymi obowiązkamiliczba osób
Pytanieodpowiedzi "tak"odpowiedzi "nie"
Czy w minionym roku 2008 utrzymywali Państwo kontakt z jakąś instytucją edukacyjną/szkoleniową, która może wykształcić lub podnieść kwalifikacje swoich absolwentów?0 (0%)1 (100%)
Instytucja edukacyjne w naszym regionie nie są zainteresowane konsultacjami z jednostkami gospodarczymi w zakresie profili kształcenia0 (0%)1 (100%)
Jednostki gospodarcze w naszym regionie nie są zainteresowane współpracą z instytucjami edukacyjnymi w zakresie profili kształcenia0 (0%)1 (100%)
Specjaliści z naszego przedsiębiorstwa posiadają umiejętności, pozwalające im na współrealizację zajęć dydaktycznych rozszerzające profile kształcenia o poszukiwane umiejętności.1 (100%)0 (0%)
Nasze przedsiębiorstwo w 2008 r. otrzymywało zgłoszenia z instytucji edukacyjnych skierowania uczestników programów edukacyjnych (uczniowie, studenci, słuchacze szkoleń itp.) na praktyki1 (100%)0 (0%)
Nasze przedsiębiorstwo w 2008 r. poszukiwało praktykantów w instytucjach edukacyjnych (uczniów, studentów, słuchaczy szkoleń itp.)0 (0%)1 (100%)
Nasze przedsiębiorstwo było zainteresowane w 2008 r. przeszkoleniem pracowników, podnoszącym kwalifikacje pracowników1 (100%)0 (0%)
W naszym regionie nie ma instytucji szkolących pracowników w poszukiwanym przez nas kierunku0 (0%)1 (100%)